GMT: Global Membership Team

=

Ledenbeleid Team

Hoofddoelstelling

Stimuleren van ledengroei door ondersteuning van clubs bij ledenbehoud en -werving samen met de districtscoördinatoren.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Ondersteunt het district, DG, zonevoorzitter en clubs bij ledenwerving, ledenbehoud
 • Bezoekt clubs met verhaal over ledenwerving, Lions PR, geeft ideeën.
 • Helpt bij oprichten, charter van nieuwe (gemengde) clubs, clubbranch.
 • Bespreekt nieuwe ontwikkelingen, ideeën, o.a. groei van vrouwelijke leden;
 • Zoekt ’witte vlekken’, één club per ± 25.000 inwoners
 • Extra ondersteuning van clubs die het moeilijk hebben: <20 leden met de zonevoorzitter
 • Modern Ledenbeleid: kwaliteit gaat voor kwantiteit, minder ‘ballotage’!
 • Nieuwe initiatieven van succesvolle ledenwervingscampagnes delen bij zone en clubbezoeken.
 • GMT / Ledenwerving op de agenda bij zonebijeenkomsten
 • Controle op de ledenmutaties aangereikt door LCI, kwartaalverslag aan DG
 • CEP, ons ‘vitaliteitsprogramma’ promoten en clubs hierbij helpen bij dit tevredenheidsonderzoek, een ‘anonieme’ APK keuring voor de club
 • Neemt contact op met nieuwe leden na hun 1e / 2e jaar en vraagt naar hun ervaringen
 • Houdt een exitgesprek met vertrokken / ontevreden leden i.v.m. het leereffect.

 Info:

LCI: Lions Internationaal heeft voor de komende vijf jaar een strategisch marketingplan:     

 Doel LCI: ‘’To be the global leader in community and humanitarian service’’

Zie: LCI Forward, leidraad voor ons strategisch Marketing plan met 4 aandachtsgebieden.

1.  Enhance Service Impact and Focus                                                                                                                          

Focus op activiteiten die het verschil maken. Lokaal, kleinschalig (leuk dat Lions dat ook doen)                                                   

2.  Reshape Public Opinion & Improve Visibility                                                                                                     

Beter gebruik van (social) media : Laat je zien als Lions. Wees trots op wat je doet. Waarom zou iemand lid willen worden van een club die hij niet kent?

3.  Pursue Club, District and Organizational Excellence                                                                                       

Geef de leden inzicht in de organisatie.  Wat doen we voor Wie, Waarom en Waarvoor.

4.  Improve Membership Value & Reach new Markets                                                                                  

Verbeter aandacht voor elkaar, vergader ‘’anders’’, nodig externe sprekers uit, Wat neem je mee van een clubbijeenkomst?                                                

Ledenbeleid Team MD110,  2019-2020 ►