Hoofddoelstelling:
Stimuleren van ledengroei door ondersteuning van clubs bij ledenbehoud en -werving samen met de Districts GMT coördinatoren.
Onderstaand een personenoverzicht, meer gegevens over het Global Membership Team zijn te vinden via 'Mijn Lions' --> 'We Serve, Stichtingen & Werkgroepen ►' en de Landelijke ownCloud.

Global Membership Team

Voorzitter GMT-team MD 110 en GMT coördinator 110BN
Maus Westerbaan
Lc Hardenberg
06-54 34 74 69
GMT coördinator 110AN
Hugo de Moor
Lc Schagen
06-53 88 54 28
GMT coördinator 110AZ
Gery Groen
Lc Leiden Lugdunum Dualis
06-54 71 51 43
GMT coördinator 110BZ
Clementine Dijkstra
Lc Deventer IJsselvallei
GMT coördinator 110CO
Marianne Wennink
Lc Uden Ceres
06-53 53 87 96
GMT coördinator 110CW
Huib van Lent
Lc Etten-Leur de Vryeheydt Etten
+316 23 88 14 77
Contactgouverneur
David Franz
Lc Maastricht Mondial