Stichting Lions Hulpfonds

De Stichting Lions Hulpfonds heeft de ANBI-status, giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
RSIN: 822338075
Adres: Stationsweg 29
4205 AA Gorinchem 
Het IBAN rekeningnummer is NL31 ABNA 0413 880 184, BIC: ABNANL2A.
Het doel van de Stichting is het verlenen van charitatieve hulp namens Lions Nederland.
Ook niet Lions mogen doneren ! 


Er bestaan twee specifieke rekeningen:
St. Lions Hulpfonds inzake 100 jaar Lions: NL56 ABNA 0557 092 183
St. Lions Hulpfonds inzake L.C.I.F.: NL44 ABNA 0561 844 720
 
Bestuur
Het bestuur in het boekjaar 2018- 2019 bestaat uit:

Voorzitter

Joost Avis, CC MD110

Secretaris

Frank Marcus, DG 110AZ

Penningmeester

Bert Verplancke, DG 110CW

Inkomend voorzitter

Paul Janmaat, VDG 110CO

Inkomend secretaris

Joop Siemers, 110AN

Inkomend penningmeester

Jan Ooms, 110CW

 

Beloning
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
Voor de vergoeding van de kosten die ze uit hoofde van deze functie maken, geldt de regeling zoals die van toepassing is op de MD-organen. Die kosten komen ten laste van Lions Nederland.

 


Reguliere inkomsten
Lionsclubs keuren tijdens een conventie goed dat de clubs per lid een bedrag aan het Hulpfonds betalen. De bedragen worden betaald aan de vereniging MD 110 die het op haar beurt doorstort aan het Lions Hulpfonds. 
Het bedrag is voor dit jaar € 2,- per Lion. 


Toekenningen 2016 - 2017
Het Lions Hulpfonds heeft in het boekjaar 2016 - 2017 de volgende bedragen toegekend:
1. Een bedrag van € 15.000 ten behoeve van de hongersnood in Afrika, te weten € 7.000 voor Somalië en € 8.000 voor Zuid-Soedan. Deze bedragen zijn overgemaakt aan Lions Clubs International Foundation (LCIF) met de vermelding van het doel waarvoor zij waren bestemd.

2. Een bedrag van € 6.000 werd overgemaakt aan het Nederlandse Lions Centennialproject: Stichting Het Vergeten Kind.

Beleid
Er wordt in principe aangesloten bij, door, of namens Lions Clubs International gecoördineerde acties.
Overdracht van (hulp)middelen vindt altijd plaats van Lions naar Lions.
Eventuele kosten worden gedragen uit de contributie van Lions, of door sponsoring, opdat 100% van de toegezegde hulp daar terechtkomt, waar die voor bedoeld is.
Het huishoudelijk reglement van de Lions (art. 25.2) bepaalt dat 'het vermogen van het Hulpfonds aan het eind van het boekjaar niet meer mag bedragen dan tweemaal de in dit jaar door de Lions betaalde bedrag. Het meerdere zal als donatie worden overgeboekt naar Lions Clubs International Foundation'.


Financiële verantwoording 2016 - 2017
Het boekjaar loopt bij de Lions niet parallel aan het kalenderjaar, maar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het huishoudelijk reglement van de Lions (3.10) bepaalt dat het bestuur van het Hulpfonds jaarlijks uiterlijk 30 september het financiële verslag bij de penningmeester van de Gouverneursraad moet hebben ingediend.
De GR legt op zijn beurt verantwoording af aan de leden tijdens de nationale najaarsconventie in november 2017.
De financiële verantwoording wordt direct daarna op deze plaats gepubliceerd.