18 April 2020, 2e Landelijke Lions Actiedag

Thema: Vóór Kinderen, tegen Kanker!

LEO- en Lionsclubs in Nederland zetten zich ook dit jaar weer in voor kinderen met kanker. Elk jaar krijgen zeshonderd kinderen kanker, één op de vier overleeft dit niet. Kinderen met kanker hebben onze hulp nodig. Daarom zetten we ons in voor meer onderzoek naar kinderkanker, via projecten van het Prinses Máxima Centrum.

We roepen alle LEO- en Lionsclubs op om dit jaar de strijd tegen kinderkanker als goed doel op te nemen voor clubacties en mee te doen met de landelijke Lions- en LEO's-actiedag op zaterdag 18 april 2020.

Financiële bijdragen voor verder onderzoek naar kinderkanker kunnen aan het Lions Hulpfonds gedoneerd worden onder vermelding van ‘Vóór Kinderen, tegen Kanker!'.

We vragen clubs die meedoen dit door te geven aan Ton van der Laak, coördinator Landelijk Actieteam, ton.vanderlaak@vanderlaak.nl , 06-53311093.

Donaties kunnen worden gestort op:
Lions Hulpfonds, bankrekening: NL31 ABNA 0413 880 184, o.v.v. Vóór Kinderen tegen Kanker!

 

 

Opbrengst Lions Actiedag 2019: € 250.000 voor Stichting Semmy.

De opbrengst van de Lions Actiedag 2019 bedraagt € 250.000.

Een cheque ter waarde van dit bedrag kon in aanwezigheid van International President Gudrun Yngvadottir op dinsdag 4 juni 2019 in het Prinses Máxima Centrum worden overhandigd aan vertegenwoordigers van Stichting Semmy.

Met dit geld zal onderzoek naar kinderkanker worden bekostigd.