Global Leadership Team

=

Team opleiding en training

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden GLT:

  • Ondersteunt het district, DG, zonevoorzitter en clubs bij het aanbieden van trainingen 
  • Is verantwoordelijk voor de opleiding van de inkomende districtsgouverneurs
  • Bewaakt de kwaliteit van de trainingen door zoveel mogelijk gebruik te maken van gecertificeerde trainers
  • Probeert trainingen zoveel mogelijk landelijk aan te bieden
  • Zet zich in om ieder jaar een RLLI (Regional Lions Leadership Institute) aan te bieden  voor leden die een bestuursfunctie binnen de Lionsorganisatie ambiëren
  • Stimuleert leden die een bestuursfunctie ambiëren om door te groeien binnen het district of landelijk
  • Ziet goed leiderschap als basis om nieuwe leden aan te trekken 
  • Stimuleert jonge mensen om bestuursfuncties te gaan bekleden
  • Maakt samen met GMT deel uit van het GAT (Global Action Team) o.v.v. de council chairman (voorzitter van de gouverneursraad)

 

Training zonevoorzitters op 22 september 2018:

Voor nieuwe zonevoorzitters en voor hen die hiervoor belangstelling hebben wordt op zaterdag 22 september 2018  een training aangeboden in Eenhoorn Meeting Center, Barchman Wuyterslaan 2, 3818 LH Amersfoort. (NB: Deze training was oorspronkelijk gepland op 9 juni 2018.)

De training wordt gegeven door Ruurd Kuipers (110BN).

Ter voorbereiding vragen we jullie deze vragenlijst in te vullen ►:

Programma:

09:00 uur Aankomst en kennismaken
09:30 uur    Welkom
09:35 uur Actie-reactie vragenlijst   
10:00 uur Hoe steekt de Lionsorganisatie in elkaar?  
10:30 uur Waar haal je de informatie vandaan en waar laat je het?
11:15 uur Rol van de zonevoorzitter       
12:00 - 13:00  LUNCH       
13:00 uur Vraag & antwoord
14:00 uur AFSLUITING

 

Graag een laptop of tablet meenemen.

Aanmeldknop training zonevoorzitter ►

 

Leden GLTeam MD110,  2018-2019 ►