Lions Nederland is op zoek naar enthousiaste mensen die onze organisatie verder willen helpen ontwikkelen.
  • We zoeken een Landelijk coördinator Service Programma’s, de GST. Als actief onderdeel van het GAT (Global Action Team) focus je je vooral op de coördinatie van de actie- en serviceprogramma’s van de Lions organisatie in nauwe samenwerking met je GAT collega’s (de GMT en de GLT) Het is een nieuwe functie die je nog verder vorm en inhoud zal gaan geven.
  • Opleidingen en trainingen krijgen een belangrijke rol de komende jaren. Daar voor zoeken we een Landelijke Coördinator Global Leadership Team (GLT). De landelijke commissie GLT bestaat uit district coördinatoren van de zes districten en zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van o.a. de opleidingen van zonevoorzitters, clubpresidenten, clubsecretarissen en voor informatiebijeenkomsten voor nieuwe leden. Zij signaleert de behoeften aan nieuwe opleidingen, initieert en ontwikkelt deze en bewaakt de kwaliteit.
  • We zijn ook op zoek naar een betrokken en stimulerende MD-coördinator LCIF. De landelijke commissie LCIF wordt gevormd door de districtscoördinatoren en de MD-coördinator LCIF. De LCIF Multiple District Coördinator is de ambassadeur van LCIF in al zijn aspecten. Je stimuleert fundraising voor LCIF, verzorgt promotie, en coördineert training en opleiding op het gebied van de programma’s en grants van LCIF. Je onderhoudt ook (internationale) relaties. Je bent de voorzitter van de landelijke commissie en bent de contactpersoon voor LCIF en voor de Gouverneursraad.
  • Lions Nederland zoekt een slimme, betrokken en stimulerende voorzitter SICTA. SICTA is het staforgaan van ons Multiple District dat zich bezig houdt met het Secretariaat, de ICT en de Administratie. In het team werk je nauw samen met de landelijke ICT coördinator, de LOLAS-beheerder, de Archiefbeheerder en de voorzitter. Je vormt samen de administratieve ruggengraad van Lions Nederland
  • We zijn op zoek naar een onafhankelijke Vertrouwenspersoon voor Lions Nederland die in voorkomende gevallen als vraagbaak kan optreden voor een Lion in Nederland en deze daar waar noodzakelijk kan ondersteunen en begeleiden bij het oplossen van een ontstaan probleem met de Lions organisatie in Nederland.

De volledige beschrijving staat in de landelijke ownCloud ►

Graag komen we snel in contact met Lionsleden die actief betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van de organisatie in deze snel veranderende tijd. Ook als je nog niet eerder actief bent geweest op landelijk gebied en wil weten hoe je daar een bijdrage aan kunt leveren, maken we graag kennis met je.

Voor nadere informatie kan je je wenden tot een van de leden van de Gouverneursraad.