Lionsclubs Nederland is op zoek naar enthousiaste mensen die onze organisatie verder willen helpen ontwikkelen.
 • Vacature LOLAS-beheerder 

  Per 01-07-2019 zijn wij op zoek naar een opvolger/opvolgster voor Margriet van Stiphout. Zij heeft de functie van LOLAS-beheerder de afgelopen 2 termijnen (van 3 jaar) heel goed, kundig en met plezier gedaan maar helaas is het na 2 volledige termijnen nu het moment het stokje over te gaan dragen. Wij hopen dit voorjaar een geschikte kandidaat te kunnen vinden zodat er voor de start van de functie voldoende tijd is om kennis en historie over te dragen.

 • Vacature MD-coördinator GMT (Global Membership Team)

  Op 1 juli 2019 ontstaat bij het MD 110 de vacature MD-coördinator GMT (Global Membership Team).

  De aandachtsgebieden GMT (Ledenbeleid), GLT (Bestuurskracht/Leiderschap) en GST (Service) hebben grote nadruk gekregen in het beleid van de Lionsorganisatie en daarmee in de taken van de Lionsbestuurders.

  Een vitale organisatie is onontbeerlijk voor het realiseren van de We Serve-doelstellingen. En hoewel de We Serve-formule in de loop van 100 jaar niet aan kracht heeft ingeboet, plaatsen ontwikkelingen in het ledenbestand – en daarbuiten –  de Lionsorganisatie echter voor uitdagingen, ook in Nederland. Vergrijzing in de clubs en het relatief lage aandeel van vrouwen in het ledenbestand zijn voorbeelden van aspecten die aandacht opeisen en een passende aanpak verlangen.

  De autonomie van de lokale Lionsclubs was  – en is – onomstreden.  In de komende periode zijn meer stappen te verwachten ter intensivering van het ledenbeleid en versterking van de bestuurskracht en het leiderschap. Daarbij ligt de nadruk op het adviseren en ondersteunen van de Districts Coördinatoren bij het uitvoeren van een actief ledenbeleid.

  De MD-coördinator GMT heeft bij deze ontwikkelingen een centrale rol.

 • Vacature voorzitter SICTA 

  Lionsclubs Nederland zoekt een slimme, betrokken en stimulerende voorzitter SICTA. SICTA is het staf orgaan van ons Meervoudig District 110 dat zich bezighoudt met het Secretariaat, de ICT en de Administratie. In het team werk je nauw samen met  de landelijke ICT-coördinator, de LOLAS-beheerder en de Archiefbeheerder. Je vormt samen de administratieve ruggengraat van Lionsclubs Nederland.

De volledige beschrijvingen staan in de landelijke ownCloud ►

Graag komen we snel in contact met Lionsleden die actief betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van de organisatie in deze snel veranderende tijd. Ook als je nog niet eerder actief bent geweest op landelijk gebied en wil weten hoe je daar een bijdrage aan kunt leveren, maken we graag kennis met je.

Voor nadere informatie kan je je wenden tot een van de leden van de Gouverneursraad.