18 April 2020, 2e Landelijke LEO & Lions Actiedag

Thema: Vóór Kinderen, tegen Kanker!

LEO- en Lionsclubs in Nederland zetten zich ook dit jaar weer in voor kinderen met kanker. Elk jaar krijgen zeshonderd kinderen kanker, één op de vier overleeft dit niet. Kinderen met kanker hebben onze hulp nodig. Daarom zetten we ons ook dit jaar weer met een landelijke actie in voor kinderen met kanker.

Het Prinses Máxima Centrum voor oncologie in Utrecht is het doel van onze actie.

Concreet gaat het om geld bijeen te brengen voor het in stand houden van kind-ouderkamers. Hierdoor kunnen ouders dag en nacht bij hun zieke kind blijven, wat met name bijdraagt aan de emotionele stabiliteit van het kind.

We roepen alle LEO- en Lionsclubs op om de strijd tegen kinderkanker als goed doel op te nemen bij clubacties en mee te doen met de landelijke LEO en Lions Actiedag op zaterdag 18 april 2020.

Clubs die mee gaan doen kunnen dit opgeven aan Ton van der Laak, coördinator Landelijk Actieteam, ton.vanderlaak@vanderlaak.nl , 06-53311093.

Donaties kunnen worden gestort op:
Lions Hulpfonds, bankrekening: NL31 ABNA 0413 880 184, o.v.v. Vóór Kinderen tegen Kanker!

 

 

 

Opbrengst Lions Actiedag 2019: € 250.000 voor Stichting Semmy.

De opbrengst van de Lions Actiedag 2019 bedraagt € 250.000.

Een cheque ter waarde van dit bedrag kon in aanwezigheid van International President Gudrun Yngvadottir op dinsdag 4 juni 2019 in het Prinses Máxima Centrum worden overhandigd aan vertegenwoordigers van Stichting Semmy.

Met dit geld zal onderzoek naar kinderkanker worden bekostigd.