SICTA (Secretariaat ICT en Administratie) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van LOLAS (Lions Online Leden Administratie Systeem), de hardware en software die gebruikt wordt voor de administratie (LOLAS).  
SICTA beheert de contracten met derden m.b.t. administratie, secretariaat, hardware en software.  
SICTA bestaat uit de districtssecretarissen, de districtsinformatiemanagers, de mailmaster, de ICT-coördinator, de LOLAS-beheerder en de ownCloud-beheerder (vier landelijke functies).  
SICTA is een adviesorgaan van de gouverneursraad. Gezamenlijk bundelen zij kennis en ervaring in suggesties voor ICT-beleid en een voortdurende verbetering van LOLAS en de presentatie op internet.
SICTA heeft een onafhankelijke voorzitter die ook fungeert als contactpersoon richting gouverneursraad.
Voor 'Vaak gestelde vragen' ►►

Onderstaand het overzicht van de landelijke functionarissen, verdere gegevens zijn te vinden in de landelijke ownCloud.

Contactgouverneur

Joop Siemers

Lc Amstelveen

dg110an@lions.nl

Voorzitter

Chris Hilhorst

Lc Eindhoven Den Elzent
ICT-coördinator

Martin Waltmans

Lc Hattem
LOLAS-beheerder

Henk Vlot

Lc Woerden
Mailmaster

Leo Bink

Lc Den Haag Scheveningen
Beheerder ownCloud

Paul Zijlstra

Lc Harlingen Tsjerk Hiddes