De commissie SICTA (Secretariaat ICT en Administratie) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van Lolas (Lions OnLine Administratie Syseem), de hardware en software die gebruikt wordt voor de administratie (Lolas).
De SICTA beheert de contracten met derden m.b.t. administratie, secretariaat, hardware en software.
De SICTA bestaat uit de districtssecretarissen, de districtsinformatiemanagers, de mailmaster, de ICT-coördinator en de Lolasbeheerder (drie landelijke functies).
De SICTA is een adviesorgaan van de gouverneursraad. Gezamenlijk bundelen zij kennis en ervaring in suggesties voor ICT-beleid en een voortdurende verbetering van Lolas en de presentatie op internet.
De SICTA heeft een onafhankelijk voorzitter die ook fungeert als contactpersoon van de gouverneursraad.
Onderstaand een personenoverzicht, verdere gegevens zijn te vinden in de landelijke ownCloud.

Secretariaat ICT & Administratie

Contactgouverneur, waarnemend voorzitter
Marc Diepenmaat
Lc Meppel
ICT-coördinator
Martin Waltmans
Lc Hattem
LOLAS-beheerder
Margriet van Stiphout
Lc Den Haag Ypenveen
Mailmaster
Ton Ophof
Lc Assen
Beheerder ownCloud
Paul Zijlstra
Lc Harlingen Tsjerk Hiddes