STICHTING LIONSWERKGROEP SURINAME (SLWS)

Introductie                                                                                            

De Stichting Lions Werkgroep Suriname (SLWS) is opgericht op 13 april 2010.

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

De bestuursleden worden telkens voor een termijn van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging. Verder bestaat het bestuur uit bestuursleden/adviseurs, die beschikken over een netwerk en materiekennis op het gebied van fondsenwerving en maatschappelijke dienstverlening.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Onkosten kunnen zij declareren conform de regels in het Lions Handboek. De SLWS dient telkens uiterlijk 1 oktober bij de GR van 110MD een Bestuursverklaring in, tezamen met het financieel verslag en een verslag van de Kascommissie over het voorgaande jaar.

Na goedkeuring ontvangt de stichting een werkbudget van de GR van het MD110 voor het lopend jaar.

Doel

Het belangrijkste doel van de SLWS, in samenwerking met Lionsclubs in Suriname en/of hulpverleningsorganisaties, is: het stimuleren van cultureel, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

De SLWS verleent op aanvraag een financiële en/of materiële bijdrage op het gebied van gezondheid en medische zorg, maatschappelijke en humanitaire hulp, training/opleiding van begeleiders voor scholen, buitenschoolse opvang en kinderopvang.

Een omvangrijk project voor de toekomst is om scholen en Lionsclubs in Suriname te stimuleren en bij te staan om schooltuinen nabij basisscholen in te richten.

Aanvraagformulier

Een aanvraagformulier voor projecten vindt u hier ►.

Aanmelden fondsenwerving

Lionsclubs voeren fundraisingsacties uit ter ondersteuning en financiering van Lionsprojecten in Suriname. Hierover kunnen Lionsclubs contact opnemen met de secretaris van de SLWS, Humphrey Bouwe, suriname@lions.nl, Tel: +316 26 512 678.

Desgewenst kunnen leden van de SLWS bij Lionsclubs een presentatie verzorgen over hulpverleningsprojecten in Suriname.

Flyer 2018

Samenstelling dagelijks bestuur SLWS

2010 Lion Jimmy Fernandes voorzitter
2017 Lion Humphrey Bouwe secretaris
2013 Lion Ruurd Kuipers penningmeester 

 

Leden / adviseurs SLWS 

2015 AZ Bart van Gool Lc Utrecht Novum
2011 CW Anandkoemar Khargi Lc Rotterdam West
1988 CW Aad Bot Lc Rotterdam West
2016 AN Lycette Tilon LC Amsterdam 1 Host Zuidas

Portefeuillehouder gouverneursraad

 2019 - 2020 Albert Spoelstra, dg110bn@lions.nl

Informatie

Humphrey Bouwe, secretaris

Tel: +316 26 512 678

E-mailsuriname@lions.nl

Surinamereis 2007 ►   

Surinamereis 2017 ►

ING Bank te Leeuwarden, bankrekeningnummer: NL27 INGB 00056.81.697

KvK te Utrecht nr. 302.86.834