Symposium Lions VN-dag 2019,  zaterdag 9 maart

'Voedselvoorziening in tijden van klimaatverandering'                              

Campus Den Haag Wijnhaven van de Universiteit Leiden, Turfmarkt 99,  2511 DP , Den Haag

Lionsleden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor dit symposium, deelname is gratis.

Aanmelden kan via bijgaand formulier ►

Programma

Vanaf 13:00 uur Ontvangst met koffie en thee
13:30 uur Opening door dagvoorzitter Lion Ria Schutte 
  Welkom door decaan Haagse Campus van de Leidse Universiteit
  Welkom door wethouder van de Gemeente Den Haag
13:45 uur Huldiging winnaar Vredesposterwedstrijd 2018: 'Aardig zijn helpt'
14:00 uur

- De rol van de VN bij voedselvoorziening in tijden van klimaatverandering

Prof. mr. dr. Hans Hoogeveen, ambassadeur bij de Voedsel- en Landbouworganistie (FAO) van de VN in Rome

14:30 uur

- Duurzame voedselketens, meer produceren met minder en halvering van voedselverspilling                                                                           

Ir. Toine Timmermans, universiteit Wageningen, taskforce Samen Tegen Voedselverspilling  

15:00 uur

- Herstel van biodiversiteit en een halt aan verwoestijning

Ir. Alexander Heydendael, voormalig landbouwattaché bij internationale instellingen, o.a. CBD Montreal, FAO Rome, ICARDA Damascus

15:30 uur

- Streven naar duurzame en veilige voedselproductie in Afrika, initiatieven en praktijk

Pierre van Hedel, voormalig directeur Rabobank Foundation, thans vertegenwoordiger van de Foundation bij FAO

16:00 uur Discussie in groepen en plenaire nabespreking
17:15 - 18:00 uur Borrel, aangeboden door de Gemeente Den Haag

 

Lions VN-dag 2019

Op zaterdag 9 maart organiseren de Haagse Lionsclubs voor de 12e keer de Lions VN-dag.  De titel van het symposium is 'voedselvoorziening in tijden van klimaatverandering', geïnspireerd door twee van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN: 'zero hunger' en 'responsible consumption and production'.

In 2030 mag niemand in de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. Op dit moment hebben 800 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen.

De voedselproductie moet daarvoor toereikend zijn en in staat zijn de klimaatverandering veerkrachtig op te vangen.                                                                                                                                    

HUNGER CAN BE ELIMINATED IN OUR LIFETIMES     

 

Foto-album Lions VN-dag 2018 ►

Foto-album Lions VN-dag 2017 ►

Foto-album Lions VN-dag 2012 ►

Foto-album Lions VN-dag 2011 ►

Foto-album Lions VN-dag 2010 ►

Foto-album Lions VN-dag 2009 ►

Volgorde: 
0