Symposium Lions VN-dag 2019

'Voedselvoorziening in tijden van klimaatverandering'                              

Op zaterdag 9 maart organiseerden de Haagse Lionsclubs voor de 12e keer de Lions VN-dag.  De titel van het symposium was 'voedselvoorziening in tijden van klimaatverandering', geïnspireerd door twee van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN: 'zero hunger' en 'responsible consumption and production'.

In 2030 mag niemand in de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. Op dit moment hebben 800 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen.

De voedselproductie moet daarvoor toereikend zijn en in staat zijn de klimaatverandering veerkrachtig op te vangen.       

Programma van het symposium was:

Vanaf 13:00 uur Inloop, registratie, ontvangst met koffie en thee
13:30 uur Opening door de dagvoorzitter Lion Ria Schutte 
  Welkom door prof. dr. Alanna O'Malley, faculteit of Governance and Global Affairs, Leiden Universiteit Campus Den Haag
  Welkom door Saskia Bruines, wethouder Internationale Zaken van de Gemeente 's-Gravenhage
13:50 uur Huldiging winnaar Vredesposterwedstrijd 2018 met als onderwerp 'Aardig zijn helpt'
14:00 uur

- De rol van de VN bij voedselvoorziening in tijden van klimaatverandering en crises, de 'need for paradigm shift'

Videopresentatie (10 minuten) door prof. mr. dr. Hans Hoogeveen, Nederlandse ambassadeur bij de Voedsel- en Landbouworganistie (FAO) van de VN in Rome

14:10

- Ontwikkelingen van veehouderij in tijden van klimaatverandering

Inleiding door drs. Henk Jan Ormel, werkzaam bij de FAO als Senior Advisor.

14:30 uur

- Duurzame voedselketens, meer produceren met minder en halvering van voedselverspilling                                                                        

Inleiding door ir. Toine Timmermans, Universiteit Wageningen, directeur Stichting Samen Tegen Voedselverspilling  

15:00 uur

- Voor herstel van biodiversiteit - in casu onze 'web of life'- is een cultuuromslag absoluut noodzakelijk

Inleiding door ir. Alexander Heydendael, was werkzaam op landbouwposten bij internationale instellingen (o.a. CBD Montreal en FAO Rome).

15:30 uur

- Streven naar duurzame en veilige voedselproductie in Afrika, initiatieven en praktijk

Inleiding door Pierre van Hedel, voormalig directeur Rabobank Foundation, thans vertegenwoordiger van deze stichting bij FAO

16:15 uur

Discussie in groepen.

17:00 uur Plenaire nabespreking en reactie inleiders
17:30 uur Borrel en gelegenheid om na te praten (tot 18:30 uur)

 

Foto-album Lions VN-dag 2019 ►

Foto-album Lions VN-dag 2018 ►

Foto-album Lions VN-dag 2017 ►

Foto-album Lions VN-dag 2012 ►

Foto-album Lions VN-dag 2011 ►

Foto-album Lions VN-dag 2010 ►

Foto-album Lions VN-dag 2009 ►