Sterke steden bepalen de toekomst

Op zaterdag 3 maart 2018 organiseerden de Lionsclubs in Den Haag weer de Lions VN-dag, ditmaal in Campus Den Haag Wijnhaven van de Universiteit Leiden.

De sterkte van steden, groot en klein, was het onderwerp van de inleidingen en de discussies. Steden zijn wereldwijd de belangrijkste centra van economische activiteit, maar tegelijkertijd vindt er ook een concentratie van problemen plaats. Een van de duurzaamheidsdoelen van de VN luidt dan ook: ‘Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.’ Een organisatie  die zich daar voor inzet is het Global Parliament of Mayors, waarvan het secretariaat in Den Haag is gevestigd. De bestuurskracht van onze steden zal  bepalend zijn voor onze toekomst.

Na de inleidingen werden in discussiegroepen thema-onderdelen besproken, die daarna plenair samengevat en becommentarieerd door het panel.

 

Het programma was als volgt:

Vanaf 13:30 Ontvangst met koffie en thee
14:00 uur

Opening door dagvoorzitter Lion Ria Schutte

Welkom door professor dr. A.K. Yesilkagit, decaan van de faculteit Governance and Global Affairs van de Leidse Universiteit.

Welkom door Willem Post namens de gemeente Den Haag.

14:20 uur Huldiging Puk Kempenaar, winnaar Vredesposterwedstrijd 2017-2018 met als onderwerp 'Vrede heeft de toekomst'.
14:35 uur

‘De toekomst van de stad: vloek of zegen?’,                                                 

Inleiding door professor dr. L.J.G. van Wissen, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI.

15:00 uur

‘De burgemeesters vullen het machtsvacuum in’,                                                     

Inleiding over het Global Parliament of Mayors, door Willem Post, adviseur college van B&W Den Haag , senior visiting fellow Instituut Clingendael.

15:30 uur Discussie in groepen
16:30 uur

Plenaire nabespreking en reactie leiders.

Afsluiting door de dagvoorzitter.

17:00 - 18:00 Borrel en gelegenheid om na te praten

 

Foto-album Lions VN-dag 2018 ►

Foto-album Lions VN-dag 2017 ►

Foto-album Lions VN-dag 2012 ►

Foto-album Lions VN-dag 2011 ►

Foto-album Lions VN-dag 2010 ►

Foto-album Lions VN-dag 2009 ►