Van 12 t/m 23 november 2017 organiseerde de Stichting Lions Werkgroep Suriname voor de vijfde keer een reis naar Suriname (eerder in 1997, 2007, 2013 en 2015).

Overzicht van de activiteiten tijdens de door de Stichting

Lions Werkgroep Suriname (SLWS) georganiseerde reis naar Suriname, die plaatsvond van 12 t/m. 23 november jl.

 Aan deze activiteiten hebben deelnemende Lions uit

5  van de 6 Nederlandse districten meegewerkt.:

 

 

A. Triple C  Tuinbouw project; stand van zaken.

Op zaterdag 18 november had het bestuur van de SLWS  een bespreking met de leden van de Triple C Tuinbouw commissie Suriname.

G:\Lions SLWS Suri trip 2017\De Lion SLWS reis 2017\IMG_5996.JPG

Ook is op dezelfde dag een bezoek gebracht aan de project locatie op de Sint Carollusschool  te Ornamibo bij Domburg.

G:\Lions SLWS Suri trip 2017\De Lion SLWS reis 2017\IMG_6001.JPG

Voor het afbouwen van de eerste tuinbouw kas te Ornamibo (Domburg)

heeft de SLWS een donatie van € 500,00 van een Lionsclub ontvangen

Het raamwerk van de tropische tuinkas staat inmiddels  op het  voorterrein  van de St. Carollusschool.

G:\Lions SLWS Suri trip 2017\De Lion SLWS reis 2017\IMG_6005.JPG

 

De totale begroting voor het afbouwen van deze eerste pilot tropische  kas is intussen door de Triple C Tuinbouw commissie Suriname ingediend  en de penningmeester van de SLWS  heeft het benodigde bedrag reeds overge-maakt. Het afbouwen van de kas zal nog deze week plaats vinden.

 

B. Op 18 november is ook een oriënterend bezoek gebracht aan de locatie Laarwijk met twee  commissieleden van de Triple C Tuinbouwproject commissie Suriname en het Bestuur van SLWS.

G:\Lions SLWS Suri trip 2017\De Lion SLWS reis 2017\IMG_6035.JPG

Het is de bedoeling dat op basis van de opgedane ervaringen  met het

Triple C Tuinbouwproject aansluitend daar voor de regio een Tuinbouw

Researchproject wordt gerealiseerd.

Dit project  valt onder de zgn. Twinning projecten die door het

Ministerie van Buitenlandse zaken alhier wordt gefinancierd

.

C. Het mobile Eye screening project van LC Paramaribo West i.s.m. de LC Ypenveen in Den Haag.

 

G:\Lions SLWS Suri trip 2017\De Lion SLWS reis 2017\IMG_6102.JPG

De President van LC Den Haag Ypenveen is  afgelopen november ook meegereisd naar Suriname en heeft persoonlijk kennisgemaakt met de contactpersonen van LC Paramaribo West en  heeft zij  een kort overleg gehad met de contactpersonen van deze club over het verder verloop v.w.b. de ondersteuning van dit mobile eye screening project .

 

D. De clubs in Zone III A (in CW) hebben lakens en handdoeken ingezameld voor het verpleeghuis Huize Ashiana in Suriname.

De lakens waren  reeds vooraf verzonden.  Een Lion  van LC Halderberge uit die Zone, heeft ook deelgenomen aan de Suriname reis en bracht een bezoek aan Huize Ashiana.

 

Afbeeldingsresultaat voor huize ashiana te paramaribo

 

Hij was zeer onder de indruk van de armoedige situatie. De clubs in Zone IIIA in CW  plannen een vervolgactie. De secretaris van de SLWS heeft de eerste bespreking hierover, die op 7 december jl. in Bergen op Zoom plaatsvond, bijgewoond.

 

*   Op 14 november bezocht de SLWS delegatie en medereizigers een project bij de Gouden Hart Openbare School van LC Paramaribo North. Deze Lionsclub  heeft bijgedragen aan de bouw van twee leslokalen van een Bijzondere Lagere School in Paramaribo. De LC Hoevelaken (BZ) schonk de school een meegebrachte Laptop en aan de  leerlingen werden verschillende schoolbenodigdheden door

de mee gereisde Lions uit Nederland uitgereikt.

 

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding uitklapbare blindenstokkene.  De sponsoring door de SLWS van 15 opvouwbare blindenstokken aan LC Paramaribo Ready als onderdeel van hun ( Blinden) Sight First project is voltooid.

 

G:\Lions SLWS Suri trip 2017\De Lion SLWS reis 2017\IMG_6063.JPG

De blindenstokken zijn  ingekocht bij de groothandel  en de SLWS heeft ze zelf meegenomen naar Suriname. Op 18 november is, tijdens de “Meet & Greet” met de Lions in Suriname, het pakket blindenstokken  overhandigd aan de bestuursleden van LC Paramaribo Ready.

 

Bestand:Katholieke Verkenners Suriname.svgg.  Bij de al genoemde “Lions Meet and Greet” presenteerden de aanwezige Surinaamse Lions clubs hun projecten en activiteiten. LC Para heeft daarna via de mail de SLWS om sponsoring gevraagd voor de renovatie van een multifunctioneel ( padvinders) gebouw te Zanderij. Voor de meest noodzakelijke opknapbeurt aan de verschillende ruimtes is zegge en schrijven € 2500,00 nodig. Het gebouw wordt gebruikt door: een padvindersgroep “De Lions” door schoolkinderen die er in de vakantie bivakkeren, door vrouwengroepen etc.

 

De  Lions hebben ook wat  meegebrachte kleding aan twee weeshuizen geschonken en er werd een koffer vol meegebrachte kleding voor

behoeftigen in Nickerie  afgegeven.

 

 

Bij het bezoek aan drie scholen in het Marrondorp Nieuw Aurora zijn aan het personeel en aan leerlingen schoolbenodigdheden uitgereikt.

 

G:\Lions SLWS Suri trip 2017\De Lion SLWS reis 2017\IMG_5850.JPG

 

G:\Lions SLWS Suri trip 2017\De Lion SLWS reis 2017\IMG_5836.JPG

 

*  Ook zijn  er aan het weeshuis van de Stichting Betheljade  twee grote dozen vol incontinentie luiers geschonken:

 C:\Users\Mark Wijngaarde\Downloads\IMG_1112 (3).JPG

 

Samengevat kan worden gesteld dat de SLWS Lionsreis van 12 t/m 23 november 2017 niet alleen geslaagd is als vakantiereis, maar ook als meer dan  productief kan worden bestempeld, gelet op de doelstelling van de SLWS en de Lionsorganisatie in het algemeen.

 

De Stichting  Het Maagdenhuis in Amsterdam vertrekt met een delegatie in de eerste week van februari 2018 naar Suriname en zal daar contact opnemen met de Triple C Commissie Suriname en tevens de eerste tropische tuinbouwkas voor jongeren in Suriname op de locatie  bezoeken. De SLWS voert momenteel gesprekken met het Maagdenhuis over een donatie door deze Stichting t.b.v. het LCIF Triple C. Tuinbouwproject.

Het bouwrijp maken van de grond in de pilot kas en het inzaaien zal al in de maand januari 2018 worden opgestart en tevens zullen de bijbehorende theoretische en praktijkgerichte lessen worden geïntroduceerd.

 

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding oude laptop

NB.: Mochten jullie thuis nog niet meer in gebruik zijnde, maar  nog steeds functionerende Laptops, t.b.v basis ICT onderricht op scholen in Suriname beschikbaar hebben, neem dan even contact met ons op!.

 G:\Lions SLWS Suri trip 2017\De Lion SLWS reis 2017\IMG_6499.JPG                         (Wordt vervolgd)

Harold Francken, Soerin Hanoeman en Mark Wijngaarde

De Surinaamse Marrons gaan ook voor hun Duurzame Leefomgeving.

Tijdens de door de Stichting Lions Werkgroep Suriname georganiseerde reis naar Suriname stond er weer een enerverende verrassingstocht naar de binnenlanden, richting Anaula, op het programma.

Na een boeiende busrit door het achterland werd na enkele uren in Atjoni ingescheept in de uit boomstammen vervaardigde korjalen, welke voorzien zijn van een buitenboordmotor en bemand worden door een gespierde stuurman aan de hendel van de motor en een bootsman op de punt van de korjaal bewapend met een pagaai.

Beide bemanningsleden zijn Marrons, nazaten van gevluchte Afrikaanse slaven en zijn er voor verantwoordelijk om passagiers en vracht veilig op de plek van bestemming te brengen.

De stuurman stuurt behendig langs de grote rotsblokken en boomstronken in de rivier  en zorgt er voor dat de buitenboordmotor in de ondiepe riviergedeelten naar boven wordt gekanteld.

De bootsman geeft de ondiepten in de rivier door aan de stuurman, en zorgt er met zijn pagaai voor dat de korjaal veilig langs de rotsblokken in de shula’s, (stroomversnellingen) genavigeerd wordt. Maar ook tuurt hij de rivier af op zoek naar drijvend zwerfvuil, dat hij dan met een groot vangnet behendig opvist en op de terugreis weer deponeert in een daarvoor beschikbare container in Atjoni.

Op deze manier dragen de Marrons hun steentje bij in de door de Lions geïnitieerde Plastic Soep actie en nemen zij hun verantwoordelijkheid voor nu en een toekomstige Duurzame Leefomgeving in hun prachtige Surinaamse Binnenland.

Een District Governor’s Appreciation Award waard dacht ik zo !

( Tekst en fotografie: Mark Wijngaarde, november 2017)

 

 

 

Zie hier foto's van de reis naar Suriname in 2007 ►