Wat is het Platform Lions Microfinanciering (PLMF)?

Het PLMF is een informele groep Lions uit verschillende clubs in Nederland. De groep voelt zich zich betrokken bij de bevolking van ontwikkelingslanden. Microfinanciering ziet zij als een moderne vorm van ontwikkelingshulp, die bij uitstek past bij de doelstellingen en werkwijze van de Lionsorganisatie. 

Wat biedt het Platform?

Het platform is ziet voor zichzelf de volgende taken:

  • als kenniscentrum Lions en Lionsclubs informeren / adviseren over de betrouwbaarheid, werkwijze en de specifieke eigenschappen van financieringskanalen;
  • een platform bieden aan Lions en Lionsclubs voor uitwisseling van informatie, ervaringen en best practises;

Lions en Lionsclubs stimuleren tot projecten voor microfinanciering.

Visie van het Platform

  • Lions hebben 'We serve' als motto, ook voor de bevolking van ontwikkelingslanden.
  • Tot dusver is dat door Lions opgepakt met projecten voor noodhulp en met lokale projecten in ontwikkelingslanden, waarbij de betrokkenheid groot is. Het resultaat van lokale projecten hangt wel af van de kunde van de betrokken Lions om de lokale cultuur te kunnen hanteren. Daarom willen dit soort projecten nog wel eens verzanden.
  • Traditionele ontwikkelingshulp bestaat vooral uit noodhulp en uit financiering van infrastructuurprojecten. De Lionsorganisatie levert hieraan van oudsher een belangrijke bijdrage. De wereld verandert sinds 2000 echter snel. In veel ontwikkelingsgebieden biedt een groeiende economie nieuwe kansen voor de lokale bevolking. De kleine ondernemers kunnen voor een investeringskrediet echter niet terecht bij een commerciële bankinstelling. Het ontbreekt hun aan zekerheden die een bank altijd vraagt om terugbetaling te garanderen. Nu kunnen deze ondernemers terecht bijeen lokale MFI (microfinance finance institution). 
    Wat past beter bij de Lionsorganisatie dan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen groeien via microfinanciering? Het gaat om leningen, die de ondernemer in staat stelt zijn / haar bedrijfje op te bouwen. Het ondersteunen van microfinanciering is de grote uitdaging van de Lionsorganisatie van de toekomst. De zorg voor een bestendige stroom geldmiddelen die via betrouwbare financieringskanalen beschikbaar komt voor microfinanciering van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

Informatie:
Ga naar de website van Lions Microfinanciering

E-mail: janwijngaart@kpnmail.nl