€ 250.000 voor Stichting Semmy.

De opbrengst van Lions Actieweekend 2019 bedraagt € 250.000. Een cheque ter waarde van dit bedrag kon in aanwezigheid van International President Gudrun Yngvadottir op dinsdag 4 juni 2019 in het Prinses Maxima Centrum worden overhandigd aan vertegenwoordigers van Stichting Semmy.

Met dit geld zal onderzoek naar kinderkanker worden bekostigd.

Wij verzoeken u de baten van uw project te storten op het bankrekeningnummer van de Stichting Lions Hulpfonds (**) NL 56 ABNA 0557 0921 83 onder vermelding van Stichting Semmy (**). ** Beide stichtingen zijn een ANBI stichting.

Voorschot op Lions Actieweekend, Pubquiz Amsterdam 2019 ►

Startschot Lions Actieweekend 2019 ►

Landelijk Lions Actieweekend 12, 13 en 14 april 2019.

Waarom dit initiatief?

De Gouverneursraad 2018-2019 heeft in goed overleg met haar opvolgers besloten de naamsbekendheid van Lions en Leo’s tot een van de speerpunten voor de komende jaren te maken. De Nationale Conventie ging daar in mei jl. mee akkoord.

Hoe gaan we daarmee aan de slag?

Lions en Leo’s komen het beste tot hun recht wanneer ze zich samen inzetten voor goede doelen. Zoals bij de succesvolle Douwe Egberts Waardepuntenactie bijvoorbeeld, waaraan in december 100 clubs in het hele land meededen. Of het inzamelen van ‘vreemd en oud geld’ voor Fight for Sight. Een actie die plaatsvindt in heel Nederland, van Goes tot Winschoten.

Elders in de wereld kennen Lions en Leo’s een landelijke actiedag, waarop de leden van clubs zich inzetten voor een landelijk doel. Wat zou het mooi zijn als dat ook in Nederland kan ontstaan!

Omdat clubagenda’s al gevuld zijn is voor deze eerste keer een weekend gekozen: 12, 13 en 14 april.

Wat gaan we doen?

Binnen Lions Clubs International zijn vijf speerpunten voor hulp aangewezen gericht op bestrijding van honger, diabetes, blindheid, milieuverontreiniging en kinderkanker.

Omdat er al jaren een zeer succesvolle actie plaatsvindt tijdens de Huishoudbeurs in Amsterdam en omdat het onderwerp kinderkanker niemand onberoerd laat is contact gezocht met de Stichting Semmy om samen met hen een actie op te zetten (www.stichtingsemmy.nl). De Stichting Semmy zamelt al jaren geld in voor onderzoek naar kinderkanker.

Eén van de kinderen met kinderkanker was Tijn. In december 2016 werd Tijn in het hele land bekend met zijn nagellakactie voor het Rode Kruis. De nagellakactie van Tijn ging als een sneeuwbal door het hele land, en de jongen wist ruim 2,5 miljoen euro bij elkaar te lakken. Tijn leed aan hersenstamkanker en overleed in juli 2017.

 

 

Er zijn meer kinderen zoals Tijn. Kinderen die hun toekomst in rook zien opgaan door een ziekte die altijd onverwacht komt. Kinderen die moeten strijden, nog voordat zij werkelijk aan het leven zijn begonnen. Deze kinderen hebben onze hulp nodig en wij kunnen hen helpen.

 

Welke mogelijkheden zijn er?

Als een club, al dan niet samen met andere clubs in de zone, mee wil doen zijn er daarvoor verschillende mogelijkheden:   

  • De club organiseert een eigen speciale actie voor dit doel.
  • De club organiseert een collecte voor dit doel bij lokale sportclubs.
  • De club gaat nagels lakken, naar het voorbeeld van Tijn.
  • De club bestemt (een deel van) de opbrengst van een lopende actie voor dit doel.
  • De club doneert geld vanuit de club of servicefonds voor dit doel.
  • De club bestelt gele Lions Shawls á € 6,50 per stuk, zodat herkenbaarheid toeneemt.

Aanmeldformulier ►►

Een toolkit met promotiematerialen staat in de landelijke ownCloud ►

Hierin vindt u bestanden van flyers, promotiematerialen et cetera.

Als u dit bestand downloadt kunt u dit zo doorsturen aan uw drukker of producent.

Op de website, sociale media, YouTube komen ook filmpjes te staan over Lions en deze actie. U mag deze filmpjes gebruiken bij uw presentaties.

Vragen over promotiematerialen kunt u stellen aan Erik Zuidmeer van de Lions Commissie Communicatie & Media (CCM).

 

Voor de goede orde:

* Ten laste van het landelijke budget komen uitsluitend de kosten van het PR Bureau HVDM en de filmpjes. 

* Alle kosten van promotiematerialen, kleding en shawls en andere actiekosten (inkoop materialen et cetera) komen voor rekening van de clubs of individuele Lions.

Neem voor vragen contact op met leden van het Global Service Team (GST) ►

Privacy

In het kader van de privacywetgeving (AVG) is een verwerkersovereenkomst gesloten met Adviesbureau Hollander en Van der Mey B.V. (HVDM). Zij houden als verwerker voor de Gouverneursraad van de Lions uitsluitend ten behoeve van de landelijke actie een database bij, waarin de landelijke activiteiten en gegevens van de contactpersonen van de clubs worden bijgehouden. Deze database wordt gebruikt door de Gouverneursraad en het Global Service Team van de Lions in Nederland. Op basis hiervan kan de pers worden ingeseind waar acties van de Lions plaatsvinden.

Wij verzoeken u de baten van het project te storten op het bankrekeningnummer van de Stichting Lions Hulpfonds (**) NL 56 ABNA 0557 0921 83 onder vermelding van Stichting Semmy (**).

** Beide stichtingen zijn een ANBI stichting.