Op 19 maart jl. richtte de cycloon Idai verwoestingen aan in Zuidoost Afrika. Grote delen van Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn ook overstroomd.

In verband hiermee heeft het bestuur van de Stichting Hulpfonds Lions Nederland besloten om een bedrag van US $ 10,000.- over te maken aan het Disaster Relief Fund van Lions Clubs International Foundation (LCIF).

De namens Lions Nederland ter beschikking gestelde gelden zijn bedoeld om te worden ingezet in de getroffen gebieden, onder meer in de vorm van brandstof voor aggregaten die nodig zijn bij het zuiveren van water.

Als u of uw club ook gelden ter beschikking wilt stellen kan dat – van Lions naar Lions, dus zonder strijkstok - door een overmaking aan rekening nummer NL44 ABNA 0561 844 720 t.n.v. St. Lions Hulpfonds inz. LCIF o.v.v. Afrika. Het Lions Hulpfonds heeft de ANBI status en is geregistreerd onder nummer RSIN 822338075.