Onderstaand de leden van de Gouverneursraad 2019-2020.
Het bestuur laat zich bijstaan door:
Henk Vlot, ambtelijk secretaris, asmd@lions.nl