Op deze pagina houden we u op de hoogte van de effecten van de coronapandemie op Lionsclubs NL.

 

Coronavirus: de stand van zaken per 24 maart 2020

De Nederlandse regering heeft tijdens de persconferentie over de coronapandemie van 23 maart 2020 verscherpte maatregelen aangekondigd. Deze verscherpte maatregelen, gevoegd bij de vele overleggen binnen onze organisatie om de consequenties van de situatie in beleid te vertalen, leiden tot de volgende nieuwe maatregelen:

  • Door de nieuwe maatregelen van de regering worden de adviezen die we in onze brief aan de clubsecretarissen van 14 maart 2020 gegeven hebben, verlengd tot en met 1 juni 2020.
  • De zes districtsconventies die in april gepland waren, gaan uiteraard niet door. Binnenkort kunt u op deze webpagina nadere mededelingen verwachten over een andere wijze waarop deze conventies worden vormgegeven.
  • De Nationale Voorjaarsconventie in Amsterdam op zaterdag 23 mei 2020 is geannuleerd. Diegenen die zich al voor deze conventie hebben aangemeld en de bijbehorende inschrijfgelden daarvoor hebben betaald, krijgen zo snel mogelijk de betaalde bedragen op hun bankrekening teruggestort. Over de invulling van de essentiële onderdelen van de Nationale Conventie wordt naarstig overlegd; ook daarover krijgt u op deze pagina in een later stadium informatie.
  • Over de Nationale Actiedag van 18 april 2020, ‘Lions doen’, zijn alle Lionsclubs in Nederland deze week via een brief aan de clubsecretarissen geïnformeerd.
  • Het complete Lions-jeugduitwisselingsprogramma 2020 is afgelast. Dat betekent dat vanuit Nederland deze zomer geen jongeren naar jeugdkampen in andere landen worden uitgezonden en dat wij in Nederland deze zomer ook geen buitenlandse jongeren ontvangen. Alle betrokkenen hebben daarover inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.
  • Lions Clubs International heeft de Internationale Conventie afgelast die in juni in Singapore zou worden gehouden. Bekeken wordt of de conventie alsnog elders kan worden georganiseerd.

Al deze maatregelen hebben invloed op de rest van ons verenigingsjaar. Het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni 2020 betekent ook voor alle Lions- en LEO-clubs in Nederland dat de jaarprogramma’s niet of nauwelijks meer kunnen worden uitgevoerd. Hopelijk lukt het de clubs om juist nu met enige creativiteit inhoud te geven aan de ‘We Serve’-gedachte en om vooral in de vorm van actieve ondersteuning de komende maanden hulp te bieden aan degenen die hulp hard nodig hebben.

Blijf deze webpagina volgen voor het laatste nieuws over ‘Coronavirus en Lionsclubs NL’

19-03-2020

Beste Lionsvrienden en vriendinnen,

Afgelopen dagen zijn wij meegezogen in de kolkende rivier die Corona heet. Een bizar avontuur waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Mij bereiken berichten van Lions of familieleden van Lions die getroffen zijn door het virus. Namens de hele Lionsfamilie wens ik hen sterkte en hoop dat zij spoedig zullen herstellen.

Maar ik krijg ook veel berichten van individuele Lions of Lionsclubs die midden in deze nachtmerrie allerlei initiatieven ontplooien om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. Activiteiten voor medemensen die het op dit moment heel moeilijk hebben. Dit is een fantastische manier om onze 'We Serve'-gedachte in deze moeilijke tijd een eigen gezicht en invulling te geven. Hier mogen we met z’n allen heel trots op zijn, dit zijn de Lions!

Door de coronacrisis zal Lionsclubs Nederland binnenkort een aantal beslissingen moeten nemen. Moeilijke beslissingen. Daarover zal ik later berichten.

Belangrijk is nu dat wij daar waar mogelijk ons steentje bijdragen en er zo goed mogelijk voor elkaar zijn. Kijken waar we met onze inzet en middelen kunnen bijdragen, waar we met name medemensen die het heel moeilijk hebben kunnen helpen. Wij zijn met zijn allen een hele krachtige organisatie en dit is een periode om ons extra in te zetten!

Paul Janmaat, voorzitter Lionsclubs Nederland

P.S.

Kent u Lions die getroffen zijn door het virus, laat het mij even weten, ik wil ze graag persoonlijk beterschap wensen.

 

Blijf deze webpagina volgen voor het laatste nieuws over 'Coronavirus en Lionsclubs NL

16-03-2020.

De volgende punten zijn vandaag het vermelden waard:

  • De districtsconventies van 110AZ op 4 april en 110BN op 9 april zijn afgezegd; er zijn nog geen nieuwe data voor deze conventies bekend;
  • Vorige week is een brief van Lionsclubs International ontvangen waarin alternatieven m.b.t. het houden van de verplichte (multiple) districtsconventies worden belicht. Alle districtsgouverneurs hebben deze brief inmiddels in bezit. Het gaat hierbij vooral om de mogelijkheden om elektronisch besluiten te nemen. Eventueel geïnteresseerden kunnen deze brief opvragen bij de ambtelijk secretaris;
  • De gouverneursraad van Lionsclubs Nederland en het bestuur van Vereniging Leo Clubs Nederland (VLCN) hebben regelmatig contact m.b.t. dit onderwerp. Beide organen maken bij het verspreiden van informatie over corona naar hun leden gebruik van hun eigen kanalen;
  • De aankondigingen op zondag 15 maart van de Nederlandse overheid hebben niet tot aanvullende maatregelen c.q. adviezen voor onze organisatie geleid.
14-03-2020. Coronavirus en  Lionsclubs NL

Het coronavirus heeft uiteraard ook grote invloed op het reilen en zeilen van onze Lionsorganisatie.

De Gouverneursraad volgt de landelijke ontwikkelingen van dag tot dag en zal de komende tijd een regierol vertolken op het gebied van interne en externe communicatie.

In het weekend van 14 maart is over dit onderwerp een brief aan alle clubsecretarissen verzonden. Vanaf maandag 16 maart praten wij u op deze pagina voortdurend bij over de eventuele verdere aanpassingen van het landelijk Lionsprogramma en de daaraan gerelateerde Lionsactiviteiten op MD-niveau.

Zoals in de genoemde brief aangegeven zullen we de communicatie via één medium organiseren, te weten onze website www.lions.nl. Wij adviseren de Nederlandse Lionsclubs voortdurend over hoe het beste gehandeld kan worden ten aanzien van reeds geplande en overige toekomstige Lionsactiviteiten. Uiteraard is er direct contact met Lions Clubs International in Oak Brook en delen wij indien nodig en wenselijk de adviezen vanuit het ‘hoofdkantoor’ met u allen.

Coronavirus: brief van 14 maart aan alle clubs

Op 14 maart heeft Paul Janmaat, voorzitter Lionsclubs Nederland, via de clubsecretarissen een brief aan alle Lions in Nederland verstuurd. Iedere Lion en LEO kan deze brief ook HIER nog nalezen.

12-03-2020. Vanwege de ontwikkeling en verspreiding van het coronavirus zijn wij genoodzaakt het advies van de RIVM te volgen en het New Voices Symposium te verplaatsen.
Het symposium zal niet 28 maart, maar op 12 september plaatsvinden.